Personvern

Personvern

Torsy International ligger ved Lekdijk-Oost 46, 2861 GB Bergambacht Nederland, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som vist i denne personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Torsy International
Lekdijk-Øst 46
2861 GB Bergambacht
Nederland
+31 (0) 616405485

info@torsybridles.com
www.torsybridles.com

Personopplysninger som vi behandler

Torsy International behandler dine personopplysninger fordi du bruker tjenestene våre og/eller fordi du selv gir dem til oss. Nedenfor finner du en oversikt over personopplysningene vi behandler:

– Til- og etternavn
– Kjønn
– Adressedata
– telefonnummer
– Epostadresse
– IP-adresse (Anonymisert IP)*
– Andre personopplysninger som du aktivt oppgir, for eksempel ved å opprette en profil på denne nettsiden, i korrespondanse og på telefon
– Nettleser og enhetstype

* IP4 IP-adresser består av 4 såkalte oktetter av hver 3 Tall. Google tilbyr muligheten til å fjerne den siste oktetten av IP-adressen til besøkende på nettstedet ditt. Dette skjer i midlertidig minne, selv før IP-adressen er lagret av Google. Google kaller dette "anonymisering".

Den nederlandske datatilsynet (AP) mener at resten av IPv4-adressen fortsatt er personopplysninger. Med IPv4 dreier det seg om en gruppe med maksimum 256 datamaskiner. Men AP mener at fjerning av den siste oktetten er et viktig tiltak for å redusere risikoen for besøkende på nettstedet ditt..

Kilde: nederlandsk datatilsyn – Håndbok for å sette opp Google Analytics på en personvernvennlig måte

Spesielle og/eller sensitive personopplysninger som vi behandler

Vår nettside og/eller tjeneste har ikke til hensikt å samle inn data om besøkende på nettstedet som er yngre enn 16 år. Med mindre de har tillatelse fra foreldre eller foresatte. Vi kan imidlertid ikke sjekke om en besøkende er eldre enn 16 er. Vi anbefaler derfor at foreldre involveres i barnas nettaktiviteter, for å hindre at data om barn samles inn uten foreldrenes samtykke. Hvis du er overbevist om at vi har samlet inn personopplysninger om en mindreårig uten dette samtykket, vennligst kontakt oss på info@boomsma.nl, vi vil da slette denne informasjonen.

Til hvilket formål og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger?

Torsy International behandler dine personopplysninger for følgende formål:
– Håndtering av betalingen din
– Sende vårt nyhetsbrev og/eller annonsebrosjyre (forutsatt at du gir tillatelse til dette)
– For å kunne ringe eller sende e-post til deg hvis dette er nødvendig for å yte våre tjenester
– For å informere deg om endringer i våre tjenester og produkter
– For å gi deg muligheten til å opprette en konto
– For å levere varer og tjenester til deg
– Torsy International behandler også personopplysninger dersom vi er juridisk forpliktet til det, som informasjon vi trenger til selvangivelsen.

Automatisert beslutningstaking

Torsy International tar ikke beslutninger i saker basert på automatisert behandling (betydelige) kan få konsekvenser for mennesker. Dette gjelder beslutninger tatt av dataprogrammer eller systemer, uten et menneske der (for eksempel en ansatt i Torsy International) er i mellom.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger

Torsy International lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er strengt nødvendig for å oppnå formålene som dataene dine samles inn for.. Vi bruker følgende oppbevaringsperioder for følgende (kategorier) av personlige data:

Bokføring: Torsy International lagrer personopplysningene til kundene oppgitt på våre fakturaer 7 i årevis, dette er i samsvar med skattelovgivningens retningslinjer.

Lagrede personopplysninger: kjønn (forutsatt at du angir deg selv), til- og etternavn, selskapsnavn, MVA-nummer, adressedata.)

Kansellerte bestillinger: Personopplysningene til kansellerte bestillinger vil bli slettet så snart som mulig, men ville inntil 2 kan lagres i årevis (i.v.m. statistiske formål). Lagrede personopplysninger: kjønn, til- og etternavn, Firma detaljer, adressedata, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse (Anonymisert IP), andre personopplysninger som du aktivt oppgir, for eksempel ved å opprette en profil på denne nettsiden, i korrespondanse og på telefon (telefonsamtaler blir ikke tatt opp).

Inaktive kontoer: Personopplysningene til Torsy International-kunder som etter 2 år fortsatt være inaktiv innenfor det 2 år unna.

Nyhetsbrev: E-postadressen som er oppgitt i forbindelse med mottak av Torsy International-nyhetsbrevet forblir aktiv og lagres derfor til kunden kansellerer sitt nyhetsbrev..

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Torsy International selger ikke dataene dine til tredjeparter og gir dem kun hvis dette er nødvendig for gjennomføringen av vår avtale med deg eller for å overholde en juridisk forpliktelse. Med selskaper som behandler dataene dine på våre vegne, vi inngår en behandlingsavtale for å sikre samme nivå av sikkerhet og konfidensialitet for dine data. Torsy International forblir ansvarlig for disse behandlingsoperasjonene.

Informasjonskapsler, eller lignende teknikker, som vi bruker

Torsy International bruker kun tekniske og funksjonelle informasjonskapsler*. Og analytiske informasjonskapsler som ikke krenker personvernet ditt.

*En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din første gang du besøker denne nettsiden, nettbrett på smarttelefon. Informasjonskapslene vi bruker er nødvendige for den tekniske driften av nettstedet og din brukervennlighet. De sørger for at nettsiden fungerer som den skal og husker for eksempel preferanseinnstillingene dine. Vi kan også optimalisere nettsiden vår med dette. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torsy International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@torsybridles.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) svart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek Torsy International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Torsy International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website heeft een SSL-Certificaat (Een veilige website, dat beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met ‘https’ i.p.v ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont dus aan dat het om een veilige website gaat). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@torsybridles.com