Privacy

Privacy

Torsy International gevestigd aan de Lekdijk-Oost 46, 2861 GB Bergambacht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Torsy International
Lekdijk-Est 46
2861 GB Bergcraft
The Netherlands
+31 (0) 616405485

info@torsybridles.com
www.torsybridles.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Torsy International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
– numero di telefono
E-mailadres
IP-adres (Anonymized IP)*
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Internetbrowser en apparaat type

* IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico’s voor uw websitebezoekers te verkleinen.

Bron: Autoriteit PersoonsgegevensHandleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boomsma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Torsy International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
– Invio della nostra newsletter e/o brochure pubblicitaria (a condizione che tu dia il permesso per questo)
– Per poterti chiamare o inviarti un'e-mail se ciò è necessario per fornire i nostri servizi
– Per informarti sulle modifiche ai nostri servizi e prodotti
– Per offrirti l'opportunità di creare un account
– Per fornirti beni e servizi
– Torsy International tratta anche i dati personali se siamo legalmente obbligati a farlo, come le informazioni di cui abbiamo bisogno per la nostra dichiarazione dei redditi.

Processo decisionale automatizzato

Torsy International non prende decisioni su questioni basate sul trattamento automatizzato (significativo) potrebbe avere conseguenze per le persone. Ciò riguarda le decisioni prese da programmi o sistemi informatici, senza un essere umano lì (ad esempio, un dipendente di Torsy International) è nel mezzo.

Per quanto tempo conserviamo i dati personali

Torsy International non conserva i tuoi dati personali per un periodo superiore a quello strettamente necessario a raggiungere gli scopi per i quali i tuoi dati sono raccolti. Utilizziamo i seguenti periodi di conservazione per quanto segue (categorie) di dati personali:

Contabilità: Torsy International memorizza i dati personali dei clienti indicati sulle nostre fatture 7 per anni, ciò in conformità con le linee guida della normativa fiscale.

Dati personali memorizzati: sesso (purché tu indichi te stesso), per- en achternaam, Nome della ditta, Partita IVA, dati dell'indirizzo.)

Ordini annullati: I dati personali degli ordini annullati verranno cancellati nel più breve tempo possibile, ma lo farei fino a quando 2 può essere conservato per anni (i.v.m. scopi statistici). Dati personali memorizzati: sesso, per- en achternaam, Dettagli della Compagnia, dati dell'indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, Indirizzi IP (Anonymized IP), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (telefoongesprekken worden niet opgenomen).

Inactieve accounts: De persoonsgegevens van klanten van Torsy International die na 2 jaar nog inactief zijn worden binnen die 2 jaar verwijderd.

Nieuwsbrief: Het emailadres wat ingevuld wordt met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief van Torsy International blijft actief en dus bewaart tot de klant zijn of haar nieuwsbrief opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Torsy International verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Torsy International blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Torsy International gebruikt alleen technische en functionele cookies*. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

*Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torsy International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@torsybridles.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek Torsy International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Come proteggiamo i dati personali

Torsy International prende sul serio la protezione dei tuoi dati e adotta misure adeguate per prevenire usi impropri, perdita, accesso non autorizzato, per impedire la divulgazione indesiderata e la modifica non autorizzata. Il nostro sito web ha un certificato SSL (Un sito web sicuro, che ha un certificato SSL, è indicato nella barra degli indirizzi con "https" anziché "http". La "S" in più sta per sicuro e quindi indica che si tratta di un sito Web sicuro). Se hai l'impressione che i tuoi dati non siano adeguatamente protetti o ci siano indizi di un uso improprio, si prega di contattare info@torsybridles.com